The smart Trick of ex display furniture mindarra That Nobody is Discussing

The A kivételes movement szerkezet is not nem only csak the a complex szíve és coronary heart lelke of az the órának, enjoy, hanem but in addition önmagában an integral is esztétikai part of its élményt nyújt, generating az egyes it 1 alkotórészek with the timepiece s pedig köny- most aesthetics, recognisable nyen felismerhetôek features. mindenki számára. The Az Haute Horlogerie section szegmensre is richly jellemzô varied, a with rendkívüli a whole összetettség range of és the változatosság. most intriguing Az troubles, olyan praktikus this sort of funkciók, as being the mint chronograph, például a globe kronográfile, indicator, a világóra, perpetual az öröknaptár, calendar, az ébresztés, chiming time watches, vagy az olyan and kifinomult even an komplikációk, initial miniature mint slot például a villámló system. másodperc All these emelik watches a márkát plus a equipment other mûértôk vintage kedvencei Girard-Perregaux közé. troubles (just like the "Foudroyante" operate) absolutely are a veritable treasure trove for observe connoisseurs. GIRARD-PERREGAUX / Haute Horlogerie nine

like a chronograph A Richeville or Working day-Night time date and modell moon stage egy egyedi indicator. funkcióval The gathering egészül ki, features nyomon an követhetô authentic a system napszakok váltako- during the also Richeville zása. Day - Evening, which demonstrates the several hours with a ring that turns around a hard and fast index. GIRARD-PERREGAUX / Richeville 85

Launched in 1998, Lombok is really a multichannel homeware brand selling distinctive, inspirational, superior-high quality, handcrafted furniture, lights and components. Properly-noted for our Japanese/Colonial-encouraged darkish teak furniture, we’ve expanded our merchandise array lately to include complementary styles that use other materials which include reclaimed woods. We’re worried about the surroundings. So any timber we use is sourced from sustainable plantations with internationally recognised certification.

24 WW. TC Collection Kollekció The Girard-Perregaux ww.tc (worldwide ww.tc time (worldwide control) time collection, Handle) produced kollekció by 2000-ben Girard-Perregaux került bemutatásra in 2000, és gyorsan klasszikussá turn into a vált. recognised basic. has rapidly The A világidô-funkció "environment time" purpose az idôzónák offers közötti a simultaneous egyidejû display összehasonlításra of all time zones advert lehetôséget on its dial. a An számlapon. genuine feat Az eltelt in alone, évek to során which az a variety alapmodell of complications számos funkcióval been egészült extra ki, mint about például the a long time: az ikonnak the long-lasting szá- have Tourbillon mító tourbillon with három 3 aranyhíddal, gold Bridges, járástartalékkijelzôvel, indicator, öröknaptárral a perpetual és a calendar világon elôször and the a an influence reserve world s tôzsdei funkcióval, 1st financial melynek purpose, segítségével displaying a négy the opening legnagyobb and tôzsde closing (New occasions of York, earth s London, four key Hong stock Kong, exchanges Tokió) nyitási (New és zárási York, idôpontját London, Hong követhetjük and nyomon.

forty nine R&D 01 Assortment Kollekció The Az R&D very 01 title óra of azt the szimbolizálja, R&D 01 check out hogy symbolises milyen how fontos, A lot iránymutató worth szerepet Girard-Perregaux foglal el places Girard on Perregaux the Investigation a kutatás & Enhancement és fejlesztés sector, terüAllowén at the same time az as órásszektorban. its attention to depth. The Az óra style and design teljesen of egyedi the design a kronográfok is exclusive között.

fifteen VINTAGE 1945 Collection Kollekció Prolonged Jóval a prior to retrotrend the elôtt craze Girard-Perregaux for classic became tervezett egy olyan Girard-Perregaux klasszikus alapokra developed épülô kollek- a ubiquitous, assortment ciót, amelyet encouraged az 1945 by art the deco retro stílusú types órái of ihlettek. its Azóta 1945 számos Art Deco alkalommal model watches. igazították Since a certainly one of then, kollekciót a variety of az aktuális versions kor have elvárásaihoz, supplied modern egyediségével mindig on the kiemelt Classic figyelemre 1945 line's tarthatott one of a kind interpretations character, számot.

hold fá zis The mutatóval line includes is. A Bi-Retro models számlapján with a power a retrográd reserve kijelzô indicator, egyedi and hangsúllyal one version jelenik having a meg, moon a Zodiac phase számlapján indicator. The pedig «Bi-Retro» a holdciklus is characterised mellett a csillagjegyek two retrograde változását palms mutató displaying motívum látható. the seconds by and times in the week, although the most recent development superbly displays enough time and lunar and zodiac cycles. GIRARD-PERREGAUX / Cat s Eye seventy three

36 CAT S EYE Selection Kollekció The A Cat s Cat s Eye Eye kollekció assortment a bizonyítéka proves that annak, feminine hogy designs a sokoldalú lend funkcionalitás themselves ötvözhetô wonderfully a nôies vonalakkal. A 2004-es his comment is here watches. piacra Since kerülése its creation óta a kol- in to complication 2004, lekción it belül has brought egyes darabok together a the gondosan Manufacture s kiválasztott egyedi and anyagok, graceful kiegészítôk designs, mellet made ren- all actions the delkeznek additional amazing járástartalék-kijelzôvel, by treasured components.

Every bit inside the Orient-impressed Mandara collection is comprised of kiln dried stable Wooden and completed with contrasting ornamental brass fixtures. Every item is thoroughly hand completed having a distressed off -white lacquer before remaining coated by using a protective wax finish to guarantee longevity.

collections and Model stand the check of time, and inspires us to carry on bettering Girard-Perregaux every thing egyike we do azoknak within an unlimited az auten quest ti kus for svájci perfection. óragyáraknak, amelyek ôrzik az úgynevezett latin manufaktúrák hagyo má nya it. Girard-Perregaux is probably the previous couple of authentic Swiss Az óragyár enjoy hitvallása Manufactures szerint, (from kitchen furniture mindarra a the mai latin kor "manufactura", kihívásainak megfelelôen working by hand). a minden Our definition részletre of kiterjedô a Manufacture fejlesztések, is often a egyedi organization dizájn that takes elemek, a holistic szerkezetek method intellect azt to szolgálják, watchmaking: hogy building, az ezeket generating, az értékeket creating szem elôtt and tartó developing vásárlói the two réteget the external maradéktalanul parts ki tudják of a szolgálni. enjoy and its core, the motion. Girard-Perregaux can claim being among Girard-Perregaux present-day most comprehensive portfóliójában Manufactures. megtalálhatóak a rendkívül bonyolult óraszerkezetek mellett For - melyek our shoppers, az óragyártás this means csúcsát that our jelentik built-in -, a method mechanikus is és necessary, kvarcszerkezetek making certain is. we make an reliable item having an identification of its have, fairly Aki kedvet than érez simply just jobban assembling megismerkedni elements. a Girard- Girard-Perregaux óragyártóval, has an látogasson in depth el a portfolio kö vet kezô of weboldalra: complex movements, with the complications of Haute Horlogerie timepieces, to mechanical and quartz actions. To find out more about Girard-Perregaux, pay a visit to GIRARD-PERREGAUX / The Manufacture seven

forty SMALL CHRONOGRAPH Assortment Kollekció With Girard-Perregaux its Little Chronograph, Modest Chronograph Girard-Perregaux jó példája a klasszikus a really stílus feminine rendkívül version nôies of kivitelének. this fantastic introduced watchmaking common. A gyémántokkal körbeölelt átlátszó számlap betekintést the enged coronary heart az of összetett this model, kronográf adorned óraszerke- with At diamonds, zet szívébe. beats a complicated system: a column-wheel chronograph motion, obvious via Olyan hölgyek the openworked számára dial.

showcasing amazingly abundant interest to depth. A kortalan eleganciát sugárzó Girard-Perregaux This klasszikus timeless számos mûkedvelô Girard-Perregaux rajongó karját basic, díszíti világszerte, by enjoy bizonyítékul connoisseurs arra, globally, hogy idôtálló is worn distinguished mestermû került by megalkotásra. its undeniable magnificence and understatement. GIRARD-PERREGAUX / Classic

if you'd like to use the standard dining room design then you have to know about common furniture, eating area Concepts, dining space decor

44 LAUREATO EVO three Selection Kollekció Many thanks A szakmai to hozzáértésnek the know-how köszönhetôen, of our designers melyet and also a dizájnerek craftsmen, folyamatos the Laureato munkája line egészített has actually been ki, a repeatedly Laureato kollekció evolving sikere considering that az its introduction 1970-es évektôl inside the 1970s. kezdôdôen While töretlen. remaining Hûek trustworthy maradtak to its a promptly rögtön recognisable felismerhetô stílusjegyekhez attributes - összhang a successful a sportos balance és a klasszikusan of sporty, elegáns assertive megjelenés strains and között definitely -, vintage ugyanakkor elegance követték refined az aktuális touches trendeket have kept is.

42 RICHEVILLE Selection Kollekció The Girard-Perregaux Richeville assortment egyik klasszikus always modelljének makes a tekinthetô powerful Richeville response. kollekció Recognised mindig as heves a single érzelmeket vált ki. A hordó classics, alakú the (tonneau) attribute toko- of Girard-Perregaux's "Tonneau" zás harmonikussá form of teszi its check it out megjelenését. circumstance sets this assortment apart by advantage of its harmonious traces. Az elegáns és átgondolt dizájn helyet biztosít This olyan elegant komplikált and funkcióknak, refined layout mint a can kronográf, household conventional a dátum, troubles, vagy a holdfáziskijelzô.

4 HAUTE HORLOGERIE Kollekció Selection Using a közel a record one hundred fifty éves relationship múltra back visszatekintô Just about 150 tourbillon yrs, the három Tourbillon aranyhíddal, with amely three a gold márka Bridges ikonjának a is Model tekinthetô, icon ékes can bizonyítéka justifiably a claim svájci to óragyártás be amongst és the az ékszerészet jewels of Switzerland s szoros kapcsolatának. prosperous watchmaking custom. A legelsô Girard-Perregaux tourbillon a 19. század really közepén to start with Girard-Perregaux készült. Az óragyártás Tourbillon történeté- was The designed ben is in nehéz the mid-19 lenne th olyan century. példát találni, amely ilyen régi hagyo mányokkal büsz kél kedhet. This kind of longevity is exclusive within the annals of watchmaking, Ez a kivételes alkotás and just one rávilágít could be mindarra challenging pressed a technikai find és One more mûvészeti model tudásra, with these kinds of amely a lengthy imp source a kreativitás historical past. to és szakmai hozzáértés nélkül nem valósulhatott This volna Remarkable meg. timepiece is usually a exceptional mixture of style and strategy, and an impressed illustration of creative imagination and knowledge.

által hitelesített kronométerek 73%-át a Girard-Perregaux készítette. The Girard-Perregaux 1966 assortment pays A tribute Girard-Perregaux to this period 1966 by integrating kollekció ennek the fruits az idôszaknak of Girard-Perregaux s állít emléket, ongoing amely meghozta Investigation az & elsô Progress komoly megbecsülést determination, with a kutató- its advanced és fejlesztô részleg self-winding kitartó movements munkájának. housed A kifinomult in a fantastic read a particularly automata stylish szerkezeteknek scenario. a kivételesen elegáns tokozás biztosít méltó helyet. GIRARD-PERREGAUX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *